Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
เกี่ยวกับกองกิจการนิสิต
◈  ประวัติความเป็นมา
◈  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
◈  โครงสร้างหน่วยงาน
◈  แผนกลยุทธ์หน่วยงาน
◈  แผนปฏิบัติราชการ
◈  คำสั่งผู้บริหารกองกิจการนิสิต
 

คำสั่ง ผู้บริหารกองกิจการนิสิต

คำสั่งโครงสร้างกองกิจ
คำสั่ง มมส ที่ 3583/2562 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ช่วยอธิการบดี
คำสั่ง มมส ที่ 4214/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี
คำสั่ง มมส ที่ 4221/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
คำสั่ง มมส ที่ 2541/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้รองอธิการบดี
คำสั่ง มมส ที่ 2542/2563 เรื่อง ให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี
คำสั่ง มมส ที่ 2543/2563 เรื่อง ให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนกัน
คำสั่ง มมส ที่ 2544/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี (รศ.อรวิชญ์ กุมพล)
คำสั่ง มมส ที่ 3186/2563 แต่งตั้งข้าราชการ (นายปลวัชร ปัดเสน)
 
 
 
 

 

 
Untitled Document
หน้าหลัก | เกี่ยวกับกองกิจ | บุคลากร | บริการนิสิต | ติดต่อกองกิจ | แผนผังเว็บไซด์ | English version
หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน

ระบบลงทะเบียนอบรมใบขับขี่
ระบบสารสนเทศกิจกรรมนิสิต
ระบบจองห้องประชุม
MSU NOSMOKING
คลิปวิดีโอกองกิจ
หนังสือเล่มเล็ก
จดหมายข่าวกองกิจ
ดาวน์โหลดเอกสาร
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรมการจัดหางาน
 • ส่วนกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
 • ฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
 • กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
 • กองทะเบียนและประมวลผล
 • สำนักวิทยบริการ
 • งานบริการหอพักนิสิต
 • สำนักคอมพิวเตอร์
 • สำนักศึกษาทั่วไป
 • กองบริการการศึกษา
 • กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • หน่วยงานอื่นๆ
 • กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  โทรศัพท์/โทรสาร 043-754388 www.sa.msu.ac.th //e-mail:: kongkij2014@gmail.com, kongkit@msu.ac.th

   
  สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์
  Online ขณะนี้
  1
  คน
  ผู้เข้าชมเดือนนี้
  2,189
  คน
  ผู้เข้าชมวันนี้
  68
  คน
  ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  4,671
  คน
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
  93
  คน
  ผู้เข้าชมปีนี้
  46,765
  คน
   
  Copyright @ 2017 Division of Student Affairs Mahasarakham University