Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม/กีฬา
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าว กยศ./กรอ.
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
อ่าน

กองกิจการนิสิต รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563   
| 15 ก.ค. 2020 |
393

สรุปสถิติผูใ้ชบ้ ริการบริการใหค้าปรึกษา ก.ค.62-มี.ค.63   
| 15 ก.ค. 2020 |
145

สรุปผลการสำรวจพึงพอใจด้านการให้คำปรึกษา   
| 15 ก.ค. 2020 |
182

ช่องทางการให้คำปรึกษานิสิต   
| 15 ก.ค. 2020 |
148

ประกาศการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563   
| 24 มิ.ย. 2020 |
404

ขอความร่วมมือนิสิตทุกชั้นปีที่จะเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามตอบข้อมูลในแบบคัดกรองนี้   
| 17 มิ.ย. 2020 |
168

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลช่อราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2562   
| 08 มิ.ย. 2020 |
277

ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563   
| 01 พ.ค. 2020 |
6214

ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปลี่ยนสถานศึกษาต่อเนื่องจากชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ชั้นปีที่ 1 รหัส 63) ปร...   
| 01 พ.ค. 2020 |
2526

ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.ประจำ ปีการศึกษา 2563 (ประเภทต่อเ...   
| 01 พ.ค. 2020 |
794

ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนเงินที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563   
| 01 พ.ค. 2020 |
1460

ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยน สังกัดกองกิจการนิสิต มมส   
| 02 เม.ย. 2020 |
198

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563   
| 25 มี.ค. 2020 |
371

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนส่งเสริมนักกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563   
| 25 มี.ค. 2020 |
425

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563   
| 13 มี.ค. 2020 |
333
หน้า 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 

 
Untitled Document
หน้าหลัก | เกี่ยวกับกองกิจ | บุคลากร | บริการนิสิต | ติดต่อกองกิจ | แผนผังเว็บไซด์ | English version
หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน

ระบบลงทะเบียนอบรมใบขับขี่
ระบบสารสนเทศกิจกรรมนิสิต
ระบบจองห้องประชุม
MSU NOSMOKING
คลิปวิดีโอกองกิจ
หนังสือเล่มเล็ก
จดหมายข่าวกองกิจ
ดาวน์โหลดเอกสาร
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรมการจัดหางาน
 • ส่วนกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
 • ฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
 • กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
 • กองทะเบียนและประมวลผล
 • สำนักวิทยบริการ
 • งานบริการหอพักนิสิต
 • สำนักคอมพิวเตอร์
 • สำนักศึกษาทั่วไป
 • กองบริการการศึกษา
 • กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • หน่วยงานอื่นๆ
 • กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  โทรศัพท์/โทรสาร 043-754388 www.sa.msu.ac.th //e-mail:: kongkij2014@gmail.com, kongkit@msu.ac.th

   
  สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์
  Online ขณะนี้
  2
  คน
  ผู้เข้าชมเดือนนี้
  4,515
  คน
  ผู้เข้าชมวันนี้
  23
  คน
  ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  7,676
  คน
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
  177
  คน
  ผู้เข้าชมปีนี้
  35,632
  คน
   
  Copyright @ 2017 Division of Student Affairs Mahasarakham University